Todays Date :
Menu

Home Page

Photo Album

Facilities

Caravan Park

Chalets

Beach/Strand

News/Nuus

Stranddienste

Other

Membership

Neighborhood
Watch
Buurtwag

 

Ledegelde / Membership Fees

Official Office Bearers of Camp Association - 2016

Chairperson / Voorsitter
Paul Venter - 0824434655

Deputy Chairperson / Onder Voorsitter
Maynard van Niekerk - 0825645946

Secratary / Sekretaris
 Johan Kotze - 0823214869

Treasurer / Tesourier
Heleen van Emmenes - 0832358735

Veelsgeluk aan bogenoemde lede - Alle sterkte vir 2016


All semi-permanent home owners are advised to join the Uilenkraalsmond Camp Association, who are currently mandated to be the communication vehicle between home owners and the Local Authorities - Overberg District Municipality.  Word asb. lede en help die kommittee om vir u regte as struktuur eienaar u toekoms te verseker op Uilenkraalsmond.

Draft Financial Report 2011/12
Click Here for Report

Indien u nog nie u ledegeld vir 2011/12 betaal het nie, kan u dit by u 
wyksverteenwoordigers betaal of in die onderstaande bankrekenings. 


Vir jaarlikse

Ledegeld R100

Bank: ABSA
Takkode: Parow
Rek No:-9092418319
Naam van rekening: Uilenkraalsmond Kampvereniging 
spaarrekening

Addisionele Bydrae van Min R100 

Bank: ABSA
Takkode: Parow
Rek No:-9093961478
Naam van rekening: Uilenkraalsmond Kampvereniging  
32 dae spaarrekening

Stuur asseblief die bewys van inbetaling na my E-pos adres.
Nadia.Gresse@brandhouse.co.za